IVO Rotterdam

IVO

 

Enthousiast, verbindend en betrouwbaar


Samen met opdrachtgevers werken we aan het beantwoorden van vragen rondom leefstijl, verslaving en zorg. Het verbeteren van de situatie van kwetsbaren in de samenleving speelt daarbij een belangrijke rol. Lees verder...


Onze werkzaamheden zijn verdeeld over een aantal werkterreinen:
Alcohol
Cannabis
Internet
Maatschappelijke opvang en maatschappelijke zorg
Overgewicht
Roken
Overige
 

Actueel

Steeds meer wordt de wijk het niveau waar zorg in een vroeg stadium en ‘dicht lees verder Nu online: Het eindrapport van de inventarisatie samenwerking tussen lees verder Nu online: Het eerste deelrapport van de effectevaluatie van de behandeling door lees verder Gerda Rodenburg onderzocht in haar proefschrift de invloed van ouders op eetgedrag, lees verder

>> archief