IVO Rotterdam

IVO

 

Enthousiast, verbindend en betrouwbaar


Samen met opdrachtgevers werken we aan het beantwoorden van vragen rondom leefstijl, verslaving en zorg. Het verbeteren van de situatie van kwetsbaren in de samenleving speelt daarbij een belangrijke rol. Lees verder...


Onze werkzaamheden zijn verdeeld over een aantal werkterreinen:
Alcohol
Cannabis
Internet
Maatschappelijke opvang en maatschappelijke zorg
Overgewicht
Roken
Overige
 

Actueel

Het IVO heeft onderzoek gedaan naar de toeleiding naar zorg wanneer er sprake is lees verder Veel werknemers cyberslacken, zo blijkt uit ons recent afgerond lees verder Middelengebruik en Jongeren staat centraal op het 24e Forum Alcohol- en lees verder Op donderdag 16 oktober 2014 vieren wij ons 25-jarig jubileum met de Jubileum lees verder

>> archief