IVO Rotterdam

IVO algemeen

/ IVO Algemeen 

Het IVO

Onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en training
Vragen van onze samenwerkingspartners kunnen op vele terreinen liggen, zoals leefstijl, verslaving en zorg. Het IVO helpt u graag bij het beantwoorden van onderzoeksvragen, adviesvragen en bij het ontwikkelen van producten zoals screeningsinstrumenten of zorgrichtlijnen. Daarnaast verzorgt het IVO onderwijs, trainingen en cursussen voor studenten en zorgprofessionals.

Profiel IVO
Het IVO kijkt over sectorgrenzen heen en slaat bruggen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Samenwerken is voor ons daarom belangrijk, waarbij uw kennis en wensen uitgangspunt zijn. Wij werken samen met u toe naar beknopte, heldere rapportages of andere eindproducten. Het IVO heeft geen winstoogmerk en is niet BTW-plichtig, waardoor wij redelijke prijzen kunnen berekenen.

Expertise
De omvang van onze organisatie (ca. 20 medewerkers) maakt dat wij deskundig, maar ook flexibel kunnen opereren. Het IVO heeft meerdere specialismen in huis (zoals psychologen, epidemiologen, sociologen, gezondheidswetenschappers, communicatiedeskundigen) en werkt daarnaast nauw samen met vier universiteiten. Het onderzoek varieert van kleinschalig tot grootschalig, en van kwalitatief tot kwantitatief. Wij zijn een lerende organisatie, en blijven zo scherp en up to date.

Doel
Het IVO is een landelijk opererend bureau gevestigd in Rotterdam. Ons doel is de verwerving en overdracht van wetenschappelijke kennis over leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan de oplossing van daarbij voorkomende lichamelijke, psychische en sociale problematiek. Aan het IVO zijn leerstoelen verbonden van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht.

IVO Addiction Research Institute

Historie
Eind jaren 80 stonden middelengebruik en verslaving hoog op de politieke agenda. In veel stedelijke gebieden van Nederland was drugsverslaving een zichtbaar probleem. Een dankbaar onderwerp voor de media. Er was overlast, cocaïne was in opmars en mdma (ecstacy) verscheen op de markt, en het aantal coffeeshops bleek stijgen. In al deze drukte was ook behoefte aan wetenschappelijke kennis over middelengebruik die hulpverleners en beleidsmakers objectief en onafhankelijk kon informeren.

Op 26 april 1989 gingen vertegenwoordigers van Stichting Volksbond Rotterdam en de Erasmus universiteit naar de notaris om de stichting Instituut voor Verslavingsonderzoek op te richten. Stichting Volksbond Rotterdam financierde in die tijd al de leerstoel “verslavingsziekten” aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Professor Charles D. Kaplan bekleedde die leerstoel en werd in die hoedanigheid de eerste directeur van IVO (1989 – 1991). In deze eerste periode lag er veel nadruk op illegale drugs en kwalitatieve methoden van onderzoek.

Henk F.L. Garretsen was de tweede professor die leiding gaf aan het onderzoeksinstituut (1992 – 2007). Hij breidde de onderzoeksagenda uit met studies naar alcoholgebruik en gokken. De nieuwe hoogleraar Dike van de Mheen bekleedt sinds 2007 de leerstoel “verslavingsonderzoek”. De leerstoel is nu onderdeel van de faculteit Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGz) van Erasmus Medisch Centrum. Met haar aanstelling is de scope van het onderzoek verder verbreed naar “leefwijzen en verslaving”. Tegenwoordig onderscheiden we onderzoek naar gedragsverslavingen, middelen gebonden verslavingen en maatschappelijke zorg.

Stichting Volksbond Rotterdam is tot op de dag van vandaag een belangrijke inhoudelijke en, middels opdrachtverlening én financiering van de leerstoel, ook een financiële partner van IVO.