IVO Rotterdam

Onderwijs

/ IVO Algemeen 

Onderwijs over middelengebruik en verslaving is in geen enkele academische opleiding structureel ingebed. Er bestaan ook geen landelijke eindtermen die de beoogde kennis op het gebied van verslaving definiëren. Wel wordt er binnen verschillende opleidingen (keuze)onderwijs aangeboden over aspecten van verslaving en verslavingszorg. Voor academici is het van belang om naast kennis over de theoretische kaders ook praktische ervaring op te doen in het veld. De professionals werkzaam in het veld van verslavingszorg zijn vaak niet geschoold in het interpreteren van onderzoeksresultaten. Dergelijke kennis zal het evidence based werken bevorderen en uiteindelijk de kwaliteit en effectiviteit van zorg en preventie verbeteren. Het IVO heeft een modulair opgezet onderwijsprogramma ontwikkeld voor zowel academici als professionals.

Academische opleidingen die in aanmerking komen zijn (o.a.) geneeskunde, gezondheidswetenschappen, neuroscience, sociale wetenschappen en juridische wetenschappen. Doelgroepen zijn basisartsen en studenten met een voor verslaving relevante opleiding op minimaal bachelors niveau. Onder professionals in het veld worden verstaan praktijkwerkers (met name academisch en HBO niveau) werkzaam in verslavingszorg en verslavingspreventie.

Producten
(1) een modulair opgesteld curriculum “verslaving en verslavingszorg” voor mastersopleidingen
(2) en een (bij)scholingsprogramma “verslaving(szorg) en wetenschappelijk onderzoek” voor hulpverleners en preventiefunctionarissen werkzaam in de praktijk van de verslavingszorg en -preventie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. Gert-Jan Meerkerk, telefoon: 010-4253366. 

Publicaties

Rodenburg, G., Vogelzang, A., Rijkse, D., De Hoog, M., & Boon, B. (2006). Bekwaamheidsontwikkeling over verslaving in hoger onderwijs: Resultaten van een landelijk onderzoek op HBO instellingen en universiteiten. Amersfoort / Rotterdam: GGZ-Nederland / IVO. 

Rezai, S., & Boon, B. (2006). Inventarisatie van modules alcoholonderwijs binnen de Nederlandse Huisartsopleidingen. Rotterdam: IVO.