IVO Rotterdam

Onderzoek

/ IVO Algemeen 

IVO doet zowel wetenschappelijk onderzoek gericht op kennisvermeerdering over leefwijzen en verslaving, als praktijkgericht onderzoek voor gemeenten, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Niet altijd kan een organisatie kennisvragen zelf beantwoorden, bijvoorbeeld omdat personele capaciteit ontbreekt of omdat specifieke onderzoeksvaardigheid is vereist. Ook kan het nodig zijn dat een neutrale partij de kennisvraag beantwoordt, niet alleen de inhoud is belangrijk ook de afzender.

In goed onderzoek is het essentieel dat de vraagstelling helder is. Onze ervaring is dat veel opdrachtgevers het waarderen dat zij met ons hun kennisbehoefte kunnen vertalen naar een probleemstelling en onderzoeksvraag. Behalve een goede onderzoeksvraag vinden wij het ook belangrijk dat de resultaten van het onderzoek ook daadwerkelijk impact hebben op het beleid. Het is daarom belangrijk van te voren al te bedenken hoe de resultaten met belanghebbenden kunnen worden gedeeld en welke rol zij kunnen spelen in de beleidscyclus.

Steeds vaker kennen onze projecten een onderzoeks- en een ontwikkelelement. In co-creatie met de opdrachtgever beantwoorden we niet alleen kennisvragen maar leveren ook een bijdrage aan de beleidsontwikkeling, instrumentarium en implementatie.

Kijk naar de diversiteit van onze projecten en schroom niet met onderzoeker of projectleider contact op te nemen voor een toelichting. Mailen kan direct of via het secretariaat:
010 – 425 33 66
secretariaat@ivo.nl